KLİMA ÇEŞİTLERİ

 

SPLİT KLİMA

CHİLLER GRUPLARI

PANO TİPİ KLİMA

KLİMA SANTRALLERİ

HİJYENİK KLİMA SANTRALİ

Günümüzde, hijyenik klima santralı tasarımı, üretimi ve işletmesi özel bir ihtisas alanı haline gelmiştir. Bunun nedeni ise, hijyenik klima santrallerine yalnızca ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinde değil, ilaç üretim tesisleri, gıda sanayi üretim ve depolama tesisleri ile elektronik prosesler, vb alanlarda da sıkça gereksinim duyulmasıdır. Son yıllarda iç hava kalitesinin insan sağlığındaki öneminin anlaşılması ile beraber konfor uygulamalarında da hijyenik santral uygulamaları önem kazanmaya başlamıştır. Artık konfor amaçlı cihazlarda bile, katı hijyenik şartları sağlayan santrallerin kullanılmasına özen gösterilmektedir.

HASSAS KONTROLLÜ KLİMA ÜNİTELERİ

Hassas Kontrollü Klima Sistemleri , sıcaklık ve nem değerlerinde yüksek oranda hassasiyet istenen alanlarda kullanılmaktadır. Yılda 365 gün ve 24 saat çalışma esasına göre tasarlanan Hassas Kontrollü Klima cihazları ile ortam için gerekli olan sıcaklık, nem, hava akışı ve temizlik şartları en iyi seviyede sağlanmış olur.

Kullanım Alanları :

Bilgi İşlem Merkezleri

GSM,MSC,BSS ve BTS Merkezleri
Sistem Odaları Sabit Hat Telefon Santralleri
Telekomünikasyon Odaları Baz İstasyonları
UPS Odaları Kalibrasyon Odaları
Pano Odaları Test ve Ölçüm Laboratuarları
Arşiv Odaları Tekstil ve Kağıt Endüstrisi Lab
İlaç Odaları Müzeler
Temiz Odalar Veri Merkezleri
Ameliyathaneler Borsa Odaları

HÜCRELİ ASPİRATÖR

   Isıtma ve soğutma istenmeyen yerlerde, ortam havasını tazelemek için, kullanılacak ortam havasının fizyolojik özelliğine göre, düşük veya yüksek emiş ve üfleme kapasitesine sahip, tam sızdırmazlığı sağlanmış, yüksek kalitede imal edilmiştir. Kaset filtreli ve filtresiz olarak kullanılabilmektedir.

Hücreli Aspiratörler monte edileceği yere, hava kanallarının durumuna emiş ve üfleme yönlerine göre belirlenir ve imalatı gerçekleştirilir.

Kullanım Alanları :

Hücreli Aspiratörler,İş Yerleri,Ofisler Kafeteryalar,Marketler,Yemekhaneler Toplantı Salonları gibi mekanların havalandırma ihtiyacını karşılamak için üretilmektedir.

FAN COİL

Fan Coil cihazları,Merkezi sistemlerde belli odaların veya belli hacimlerin iklimlendirilmesi için kullanılır. Yüksek verimi ve düşük ses seviyesi gibi özellikleriyle Isıtma,Soğutma ve Havalandırma uygulamalarında ideal çözümler sunar.Çeşitli kapasitelerde,iki borulu veya farklı bölümlerde aynı anda ısıtma ve soğutmanın birlikte çalıştırıldığı bina kullanımlarına uygun olarak dört borulu olarak imal edilir.

Montaj yerine uygun olarak ise;bina içine monte edilecekse kasetli döşeme kasetli tavan,asma tavan içine veya duvardan panel arkasına monte edilecekse; gizli döşeme gizli tavan modelleri üretilmektedir.Bunların dışında yüksek basınçlı modeller ile dört yön üflemeli kaset tipi modellerde üretilir.
Kullanım Alanları :
Klima sistemi uygulamalarında Otel,Hastane,Restaurant,İş Hanları,Ofisler,

Alış-Veriş Merkezleri,Villalar v.b kapalı alanların ısıtılması ve soğutulması için kullanılmaktadır.